Friday, 20 December 2019

Perkongsian Bahan Pencetus Pembelajaran Kreatif Anak-Anak Untuk Para PendidikEducators Centre, Petrosains menjemput para guru, pengamal pendidikan, dan ibu bapa datang bersama-sama dengan keluarga ke Educators Hub di Petrosains, Suria KLCC untuk aktiviti-aktiviti menarik berteraskan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Beberapa sampel aktiviti ditunjukkan dalam gambar di bawah.
Masuk ke Educators Hub adalah percuma bagi pemegang tiket lawatan Petrosains.

Aktiviti-aktiviti ini ditawarkan khusus untuk para pengunjung Petrosains bermula 28 Disember 2019. 

Sertai kami untuk meneroka secara amali (hands-on) idea-idea yang mencetus pemikiran kritikal dan kreatif anak-anak. Penyertaannya sesuai untuk setiap peringkat seisi keluarga.

Untuk maklumat lanjut, layari www.petrosains.com.my. 

Shared by Imran Arif
Guest Blogger